ÁSZF és tudnivalók

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. Jelen Általános Szerződési Felételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a Nágel NordArt Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://www.nordart.hu oldalon (a továbbiakban: Weboldalon) keresztül elérhető webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) megrendelhető valamennyi árucikkre. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik.
1.2. Vásárló alatt értendő minden természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany. A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A fogyasztó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
1.3. A Webáruházban történő vásárlást a magyar hatályos jogszabályok, különösen a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.
1.4. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.5. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott termék időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.
1.6. A Felek közötti szerződés az ÁSZF Vásárló általi elfogadása esetén a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre az ÁSZF-ben foglaltak szerint. Ha a Vásárló az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, így nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.
1.7. A megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek az adott megrendelés során szolgáltatott adatokkal. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar. A Szolgáltató a szerződést iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
1.8. Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Webáruház megrendelői felületének és a Szolgáltatónak nem feladata és nincs rá lehetősége, hogy tudja, kiderítse, ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli.
1.9. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.
1.10. Megrendelésének a Webáruházban történő leadásával és az ÁSZF elfogadására szolgáló mező kipipálásával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat.

2. Szolgáltató és a tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Nágel NordArt Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 1138 Budapest, Jakab József utca 17. E. ép. fsz. 12
Cégjegyzékszám: 01-06-787352,11-06-001963
Adószám: 23619317-2-41
Bankszámlaszám: 10701070-68015516-51100005

Ügyfélszolgálat adatai:
Cím: 2890 Tata, Környei út 24.
Telefon: +36 (20) 955 2629
E-mail: ugyfelkozpont@nordart.hu
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 10-17 óráig

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:
Hrenkó Kft.
Postacím: 1056 Budapest, Papnövelde utca 1. 4/2
Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor utca 4.
Cégjegyzékszám: 15-09-075268
Adószám: 11695985-2-15
Tel.: +36 1 200 0432
E-mail: info@hrenko.hu

3. Megrendelés

3.1. A Webáruházban történő megrendelés regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges. A megrendelés során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges, illetve lehetséges: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási mód, szállítási cím, megjegyzés. A megrendelés során a Vásárló regisztrálhat is a Weboldalra, az erre vonatkozó mező kipipálásával és egy jelszó megadásával. A Vásárlók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres megrendeléshez a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatvédelmi szabályzatot. A mező kipipálásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi szabályzat valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.2. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vásárló felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltató-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
3.3. Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei: A megrendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a „Mennyiség” oszlopban található adatbeviteli mezőbe kell beírni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomni a „Kosár frissítése” gombot. Amennyiben a Vásárló törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg az „X” „Termék eltávolítása” gombot. A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére. Amennyiben a Vásárló már a javítani kívánt adatlapon továbblépett, de még nem véglegesítette a megrendelést, úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (nyíl a képernyő bal felső sarkában) a kívánt oldal megjelenéséig, ahol már módosítást el tudja végezni. Leadott megrendelést érintő adatok további módosítására – amennyiben rendelkezik regisztrációval – bejelentkezést követően, az ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy központi e-mail címen van lehetőség.
3.4. A Webáruházban megvásárolható termékek tulajdonságait, jellemzőit a termékekhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. Amennyiben a Webáruházban található bármely termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Vásárlónak a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
3.5. A termékek mellett feltüntetett ár a termék bruttó vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek kiszállítása minden esetben ingyenes, függetlenül a kiszállítás módjától.
3.6. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
3.7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
3.8. A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltató-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.9. A megrendelés menete:
1. Termék kiválasztása
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Számlázási adatok megadása /regisztráció
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása
3.10. A Vásárló részéről a megrendelés leadása önmagában nem eredményezi a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, esetleges előlegfizetés részleteit, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
3.11. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós kínálatot – előzetes bejelentés nélkül – megváltoztassa, az egyes akciók elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért a Szolgáltató jogi felelősséget nem vállal.
3.12. A Webáruházban rendelt termékek továbbértékesítése nem megengedett.

4. Fizetési és szállítási feltételek

4.1. A Vásárló a vételárat az alábbi módokon teljesítheti:
• a Szolgáltató Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-77984708 számú bankszámlájára történő átutalással
• bankkártyás fizetéssel a megrendelés során a Webáruház erre szolgáló felületén. A bankkártyás fizetés hátterét CIB Bank Zrt. biztosítja. A fizetés során beírt adatokat a Szolgáltató nem tárolja, azokat a CIB Bank Zrt. kezeli és a fizetési szolgáltató adatvédelmi rendelkezései alkalmazandók.
• Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (kiszállítás esetén a futárnál és személyes átvétel során).
4.2. Átutalás és bankkártyás fizetés esetén a díjfizetést abban az időpontban tekintik teljesítettnek a Felek, amikor a teljesítendő összeg a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.
4.3. A bankkártyával történő fizetés részletes feltételeiről és a fizetési szolgáltatóról az alábbi menüpontokban tájékozódhat: Bankkártyás fizetés – vásárlói tájékoztató, illetve Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről
4.4. A kiállított számlát a Vásárló amennyiben igényli e-mailen, de nyomtatott példányban mindenképp, a csomagban elhelyezve kiszállításkor is megkapja.
4.5. A megrendelt termék átvételére a következő módok állnak rendelkezésre:
• kiszállítás futárral (saját futár, GLS csomagküldés, MXP futárszolgálat)
• átvétel GLS csomagponton
• személyes átvétel a Szolgáltató tatai (2890 Tata, Környei utca 24.) vagy budapesti (1138 Budapest, Jakab József utca 17. E. ép. fsz. 12) telephelyén
4.6. A szállítási időről a megrendelés leadását követően a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a Vásárlót. A termékek szállítási ideje függ a pillanatnyi raktárkészlettől illetve a futárszolgálatok leterheltségétől. Raktárkészleten lévő termékek szállítási határideje 3-5 munkanap. Általában minden termékből van raktárkészlet, ha azonban valamelyik fűtőpanel elfogy, akkor sincsenek hosszú várakozási határidők, mert hetente érkezik szállítmány beszállító partnereinktől. A „a készlet erejéig” megjelöléssel ellátott termékek esetében előfordulhat, hogy a megrendelését sajnos a Szolgáltató nem tudja teljesíteni. Amennyiben ez így történik, a Szolgáltató minden esetben értesíti a Vásárlót.
4.7. A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik. Sorozatosan sikertelen kiszállítás esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Vásárló megrendeléseit korlátozza (csak előzőleg kiegyenlített vásárlást teljesít), ill. a Vásárló regisztrációját törölje.
4.8. A Szolgáltató a Vásárlót rendelése állapotáról, a kiszállítás (átvétel) várható időpontjáról, illetve a teendőkről folyamatosan, e-mail útján tájékoztatja.
4.9. A Vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
4.10. GLS vagy MXP futárszolgálat igénybevétele, illetve GLS csomagpontra történő kiszállítás esetén az adott szolgáltatóval, valamint a szolgáltatással kapcsolatos további információ az adott szolgáltató weboldalán érhető el: www.gls-group.eu, illetve www.mixpakk.hu.

5. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

5.1. A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

a) Kellékszavatosság
A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
• Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
• Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A Vásárló kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti. A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

b) Termékszavatosság
A Vásárló a neki a Szolgáltató által eladott termék hibája esetén – választása szerint – az a) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

c) Jótállás
Jótállásra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben (a továbbiakban: jótállási Korm.rendelet) foglalt mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók. Hibás teljesítés esetén a fenti jótállási Korm.rendelet alapján a Szolgáltató a jótállási Korm. rendeletben meghatározott termékek vonatkozásában jótállásra köteles. A jótállási Korm.rendelet alapján a Vásárló kijavítást vagy kicserélést kérhet. A Szolgáltató az általa forgalmazott termékekre érvényes jótállást minden esetben feltünteti a honlapon. A Vásárló a garanciális feltételekről érdeklődhet a Szolgáltatónál e-mailen vagy telefonon. A jótállás a számlával érvényesíthető, így nem készül külön jótállási jegy. A jótállási idő kezdete a számla vagy szállítólevél dátumával egyezik. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Vásárló által kezdeményezett jótállás érvényesítésének feltétele a jótállási jegy bemutatása. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok az a) és a b) pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

d) Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja
• személyes bejelentés: A Vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltató ügyfélszolgálatán (2890 Tata, Környei út 24.). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti: – a Vásárló nevét, címét, – a termék megnevezését, vételárát, – a vásárlás időpontját, – a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását, – a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, – a kifogás rendezésének módját. Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a Szolgáltató munkatársa a Vásárlónak átadja.
• bejelentés írásban: A Vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött levélben (2890 Tata, Környei út 24.) vagy elektronikus levélben (ugyfelkozpont@nordart.hu). Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a Vásárló nevét, címét, – a termék megnevezését, vételárát, – a Vásárlás időpontját, – a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását, – a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

e) Cseregarancia 

Szolgáltató bizonyos termékekre cseregaranciát biztosít. Ennek keretén belül a megjelölt jótállási idő alatt, a termék meghibásodása esetén nem megjavítja, hanem teljes egészében cseréli az adott készüléket egy új, ugyanolyan típusra. Ez alól kivételt képez, ha az adott termék már kivezetésre került, vagy rövid időn (max. 2 hét) nem beszerezhető. Ebben az esetben Szolgáltató díjmentes javítást végez a kérdéses terméken, amennyiben ez nem megoldható, akkor helyettesítő terméket ajánl Vásárló részére. A helyettesítő termék Szolgáltató termékínálatából a hibás termékhez legközelebb álló műszaki tartalmú termék. Alacsonyabb árú helyettesítő termék esetén Szolgáltató az árkülönbözetet visszautalja Vásárló részére, magasabb árú helyettesítő termék esetén az árkülönbözetet Vásárlónak kell megfizetni Szolgáltató részére.

f) Cseregarancia érvényesítésének menete és lehetőségei

Vásárló szavatossági igényét az alábbi módokon érvényesítheti:

– Személyes ügyintézés. Ebben az esetben Vásárló személyesen adja le a hibás terméket Szolgáltató budapesti vagy tatai bemutatótermében (1138 Budapest, Jakab József u. 17. E. ép. vagy 2890 Tata, Környei u. 24.) és a csereterméket vagy javított terméket személyesen, önköltségen szállítja el. 

– Futáros ügyintézés. Ebben az esetben Szolgáltató külső, szerződött futárszolgálatot (továbbiakban Futár) küld a Vásárló által megjelölt címre. A Futár viszi a csereterméket, és elhozza a hibás terméket. Ennek a szolgáltatásnak a költsége bruttó 4000 Ft, ami Vásárlót terheli, és ezt az összeget a Futárnál kell rendeznie utánvétes fizetéssel. A csere feltétele, hogy a hibás terméket szállításra alkalmas állapotban (becsomagolva, sérülésektől védve) kell a Futárnak átadni. Szolgáltató nem vállalja azért a felelősséget, ha a Futár nem vállalja a termék szállítását a megfelelő csomagolás hiányában. Ha Vásárló a hibáról a vásárlástól számított 15 napon belül értesíti Szolgáltatót, akkor a futáros csere ügyintézésének a költségét Szolgáltató átvállalja.

g) Javított vagy cserélt termékek jótállása

A cserélt vagy javított készülékre az eredeti vásárlás dátumától számítva érvényes az adott termékre vonatkozó jótállás, de a jótállási idő minden esetben min. 1 év.

5.2. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Vásárlót terheli.

6. Elállás

6.1. A termék átvétele után a Vásárló köteles a termék tartalmát, állapotát, minőségét leellenőrizni és haladéktalanul jelezni Szolgáltató ügyfélszolgálatán, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal.
6.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató-hez (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikén. A Vásárló ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő elállási nyilatkozat-mintát is. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
6.3. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).
6.4. A Vásárló köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. Visszaküldési postacím: 2890 Tata, Környei utca 24.
6.5. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7. Panaszkezelés

7.1. A Vásárló a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 2. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.
7.2. Szóbeli panasz A Vásárló szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Vásárló a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Vásárló panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Vásárlóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja a Vásárlónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld. A telefonon közölt panaszokat a Szolgáltató rögzíti, így ebben az esetben a fentiek szerinti jegyzőkönyvet a hangfelvétel pótolja.
7.3. Írásbeli panasz Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Vásárlónak a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Vásárlót a Szolgáltató elektronikus úton értesíti. A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja. A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében a Vásárló valamennyi kifogására érdemi választ adjon. Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.
7.4. Jogorvoslat Amennyiben a Vásárló panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Vásárló az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:
Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. Telefonszám: +36 1 450 2598
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186
Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Vásárló bírósághoz fordulhat.
7.5. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

8. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Szolgáltató részletes Adatkezelési Tájékoztatót megtalálja a Weboldalon.

9. Záró rendelkezések

9.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
9.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
9.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Vásárlók által feltöltött tartalmak törlésére.
9.4. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

1. számú melléklet

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT-MINTA (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Nágel Nordart Bt. 2890 Tata Környei út 24.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:*
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:**
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:

*Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
**A megfelelő jelölendő

Hatályba lépett: 2020.05.01


Jelen Viszonteladói Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Nágel NordArt Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.nordart.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető, a Szolgáltató által forgalmazott termékek megrendelésével és megvásárlásával kapcsolatos szolgáltatások (a továbbiakban: Megrendelés) viszonteladó partner (a továbbiakban: Partner) általi igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint a Partner és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Partner a továbbiakban együttesen: Felek). A Felek közötti szerződés egyedi feltételeit minden esetben a Szerződés tartalmazza.

Ön a Viszonteladói keretszerződés (a továbbiakban: Szerződés), az eseti Megrendeléseket tartalmazó eseti szerződések (a továbbiakban: Eseti szerződés) aláírásával és a jelen ÁSZF elfogadásával szerződést köt a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő tartalommal, ezért a Szerződés aláírása előtt gondosan tanulmányozza át a jelen ÁSZF-et.

1.    A Felekre vonatkozó feltételek

1.1.    A Szolgáltató adatai

Cégnév:         Nágel NordArt Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely címe:     1138 Budapest Jakab József utca 17. E. ép. fsz. 12
Cégjegyzékszám:     01-06-787352
Adószám:         23619317-2-41
Bankszámlaszám:     11600006-00000000-77984708
1.2.    Szolgáltató fűtéstechnikai termékek forgalmazásával foglalkozó társaság, amely viszonteladás céljára és kiskereskedelmi célból is értékesít.
1.3.    A Partner a Szolgáltató által forgalmazott és értékesített termékek továbbértékesítésével üzletszerűen foglalkozó jogi személy, amely kizárólagosan viszonteladás céljára vásárol a Szolgáltatótól. Viszonteladó kifejezetten kijelenti, hogy ennek következtében a Felek közötti jogviszonyban viszonteladónak minősül és így fogyasztónak nem minősül.


2.    A Felek közötti Szerződés, Eseti szerződés létrejötte, hatálya, megszűnése

2.1.    A Szerződés annak mindkét fél általi aláírásával jön létre, a Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti tartalommal. 
2.2.    A Szerződés a Felek között azon a napon lép hatályba, amikor a Partner szerződést köt a Szolgáltatóval.
2.3.    A Szerződés alapján történő együttműködés során az aktuális Megrendelésre irányadó feltételeket, így különösen, de nem kizárólag a megrendelés tárgyát képező termékek típusát, mennyiségét, átadási árát minden esetben a Felek között a Szerződésben és az ÁSZF-ben írtak szerint létrejövő Eseti szerződések tartalmazzák. Minden olyan kérdésben, amit a Felek az Eseti szerződésben nem érintenek, a Szerződés, valamint az ÁSZF rendelkezéseit kell kötelezően alkalmazni. Az Eseti szerződés akkor jön létre, ha a Partner által elküldött eseti Megrendelést a Szolgáltató megrendelés kézhezvételétől számított 48 (negyvennyolc) órán belüli visszaigazolással elfogadja. Az eseti Megrendelésnek tartalmaznia kell a megrendelt termékek meghatározását típus és mennyiség szerint, továbbá a konkrét szállítási címet (ha a Partner székhelyétől eltér). A Partner a Megrendelést e-mailen a Szolgáltató Szerződésben meghatározott e-mail címére juttatja el, míg Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását a Partner Szerződésben meghatározott e-mail címére juttatja el.
2.4.    A Megrendelés ellenértékének pontos összegét – az első megrendelés esetében – a Szerződés, illetve az Eseti szerződések tartalmazzák. Partner tudomásul veszi, hogy a Megrendelés ellenértéke a Termékek kiskereskedelmi vételára és az alábbi 3.5 pontban meghatározott mennyiségi kedvezmények alapján kerül meghatározásra.
2.5.    A Felek között a Szerződés határozatlan időre jön létre. 


3.    Megrendelés, vételár, fizetési és szállítási feltételek

3.1.    A Szolgáltató által értékesített termékek tulajdonságai, jellemzői a Weboldalon a termékekhez tartozó konkrét bemutató oldalon érhetőek el. Amennyiben a Partnernek a Weboldalon található bármely termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, a Szolgáltatótól kérhet további felvilágosítást.
3.2.    A termékek mellett feltüntetett ár a termék kiskereskedelmi vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. Az ár nem tartalmazza a mennyiségi megrendeléshez kapcsolódó, 3.5. pont szerinti Kedvezményt.
3.3.    A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Ugyanakkor minden eseti Megrendelést megelőzően Partner köteles tájékozódni a termékek aktuálisan alkalmazott kiskereskedelmi árairól. 
3.4.    Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Partner elállhat vásárlási szándékától. 
3.5.    Mennyiségi kedvezmények

3.5.1.    Szolgáltató a Partner megrendelése esetén az alábbi mennyiségi kedvezményeket (a továbbiakban: Kedvezmény) biztosítja a Partner részére:

Amennyiben a Szerződés megkötésével egyidejűleg leadott első Megrendelés – Kedvezmény nélkül meghatározott – nettó értéke eléri a
•    2 millió Forintot a Kedvezmény mértéke 8% 
•    3 millió Forintot a Kedvezmény mértéke 12% 
•    4 millió Forintot a Kedvezmény mértéke 16%

3.5.2.    A Kedvezmények a Weboldalon feltüntetett mindenkori ajánlott fogyasztói árakból kerülnek levonásra.
3.5.3.    A Kedvezményt a Szolgáltató már az első Megrendelés alkalmával levonja a Megrendelés összegéből és a Kedvezmény alkalmazandó az első Megrendelésre vonatkozó naptári évben leadott további Megrendelések vonatkozásában is azzal, hogy a Partner adott évben leadott Megrendelése(i) Kedvezmények tekintetében összeadódnak, tehát amely Megrendelésével Partner magasabb Kedvezményi kategóriába lép, e Megrendeléstől kezdődően a magasabb Kedvezményi kategória tekintendő alkalmazandónak Partner vonatkozásában.
3.5.4.    A Partner a Kedvezményt abban az esetben jogosult megtartani a következő évben vagy igénybe venni egy adott évben, amennyiben az adott évben az összes Megrendelés értéke eléri a 3.5.1. pontban meghatározott értéket. Amennyiben a Partner azt a követelményt nem teljesíti, a Szolgáltató a következő évre vonatkozóan megvonja a Kedvezmény nyújtását vagy alacsonyabb értékben biztosítja, Partner Megrendelései összegének figyelembevételével.
3.5.5.    A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a 3.5.1. pontban foglaltakhoz képest egyedi kedvezményt nyújtson a Partner részére, amelynek feltételeit a Felek között létrejövő Szerződés határozza meg.

3.6.    A Megrendelt termékek számlázása a Megrendelés napján a Weboldalon feltüntetett áron (a továbbiakban: Vételár) történik a Partnernek a jelen ÁSZF alapján esetlegesen biztosítandó Kedvezmény figyelembevételével.
3.7.    Szolgáltató az egyedi Megrendelést tartalmazó Eseti szerződés megkötését követően díjbekérőt állít ki a Vételárról, melyet a visszaigazolással együtt megküld a Partner részére. Szolgáltató a Vételárról kiállított számláját a megrendelt termékek leszállításával egyidejűleg juttatja el a Partner részére.
3.8.    A Partner a Vételárat az Eseti szerződésben meghatározott feltételekkel és határidőben köteles megfizetni a Szolgáltató részére.
3.9.    A Partner a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségét a Szolgáltató Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-77984708 számú bankszámlájára történő átutalással köteles teljesíteni a díjbekérő kézhezvételétől számított 30 napon belül. A Vételár megfizetést abban az időpontban tekintik teljesítettnek a Felek, amikor a teljesítendő összeg a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.
3.10.    Fizetési késedelem esetén a Partner a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot köteles a Szolgáltatónak megfizetni. Partner tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató bármely számlájának késedelmes teljesítése esetén Partner a behajtási költségáltalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3.§-ának megfelelően, melynek mértéke negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeg késedelemmel érintett számlánként.
3.11.    Szolgáltató mindaddig nem köteles Partner további Megrendeléseinek teljesítésére, amíg Partner a teljes számlatartozását, illetve a fenti 3.10. pont szerinti késedelmi kamatot és behajtási költségáltalányt hiánytalanul meg nem fizette Szolgáltató részére.
3.12.    Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az egyes Partnereivel a Szerződésekben a jelen ÁSZF-től eltérő pénzügyi, illetve fizetési feltételekben állapodjon meg saját mérlegelési körében.
3.13.    Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szerződésben jogosult minimális rendelési mennyiséget meghatározni. 


4.    Szállítási feltételek, átadás-átvétel

4.1.    Szolgáltató a megrendelt termékeket a Vételár megfizetését követő 14 (tizennégy) napon belül szállítja le a Partner részére. Amennyiben a Megrendelés visszaigazolását követően olyan körülmény merül fel, amely miatt Szolgáltató a termékek szállítását a fenti határidőben biztosítani nem tudja, e körülményről Partnert értesíti a várható szállítási határidő megjelölésével. Partner tudomásul veszi, hogy a termékek beszerzése külföldről történik, így felmerülhet olyan, szállítási késedelmet eredményező ok, amelyre Szolgáltatónak nincs ráhatása. Ebből az okból Szolgáltató esetleges szállítási késedelmével összefüggésben Partner semmilyen igénnyel nem léphet fel Szolgáltató felé. 
4.2.    A teljesítés helye – a Felek eltérő megállapodása hiányában – a Partner székhelye.
4.3.    Szolgáltató köteles a megrendelt termékeket az Eseti szerződésben meghatározott vagy ilyen kikötés hiányában a 3.12. pontban meghatározott helyszínre leszállítani. Szolgáltató köteles a termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen károsodás, sérülés ne érje.
4.4.    A fuvareszközről való lerakodás a Partner kötelezettsége. A lerakodással egyidejűleg történik a termékek mennyiségi és a nem rejtett hibák tekintetében történő minőségi átvétele. Szolgáltató a termékek átadásával egyidejűleg a fuvarokmányokat is átadja a Partner részére.
4.5.    Partner a mennyiségi és a 4.4. pont szerinti minőségi átvételt a fuvarozó jelenlétében köteles elvégezni. 
4.6.    A mennyiségi átvételt a szakmai szokásoknak megfelelően kell elvégezni darabszám szerint. A 4.4. pont szerinti minőségi átvétel a termék szemmel látható hibáinak számbavételét, illetve megvizsgálását jelenti. A minőségi átvétel módja a mindenkori kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően kell, hogy történjen. 
4.7.    Partner a termékek átadás-átvételét követően, de a fuvarozó távozását megelőzően, a fuvarozó jelenlétében köteles aláírni a szállítólevelet, és esetleges kifogásait köteles a szállítólevélen vagy az ahhoz csatolt jegyzőkönyvben jelezni. A Partner a szállítólevél kifogás nélküli aláírásával elismeri, hogy a termékeket hiánytalanul, és a 4.4. pontban megjelölt hibák tekintetében hiányosság nélkül vette át.
4.8.    A megrendelt és a fenti alpontoknak megfelelően átadott, illetve átvett termék (szolgáltatás) tekintetében a Szolgáltató az átadást követően mennyiségi kifogást nem fogad el; minőségi kifogás esetén az adott termékre irányadó szavatossági szabályok az irányadók azzal, hogy szavatossági igény kizárólag az adott terméket tartalmazó számla, illetve garanciajegy – legalább másolati példányainak – bemutatásával érvén


5.    Felek jogai és kötelezettségei

5.1.    Felek kötelesek a jelen ÁSZF és a Szerződés szerinti vállalásaikat az elvárható legmagasabb szintű szakmai felkészültséggel és a lehető legnagyobb gondossággal, a vonatkozó jogszabályokkal és etikai előírásokkal teljes összhangban teljesíteni.
5.2.    Szolgáltató kijelenti, hogy – amennyiben ezt jogszabály kötelezően előírja – rendelkezik a termékek forgalmazásához szükséges hatósági engedélyekkel és tanúsítványokkal. 
5.3.    Partner szavatol azért, hogy az alkalmazandó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelelő szakképzettséggel rendelkezik, engedélyezték a működését, illetve nyilvántartásba vették és üzleti tevékenységet folytathat. A Partner szavatol azért is, hogy rendelkezik valamennyi a működéséhez és a Szerződés teljesítéséhez szükséges és jogszabály vagy hatósági előírás által megkövetelt engedéllyel, illetve az ezzel kapcsolatban szükséges valamennyi bejelentést megtette.
5.4.    Partner a termékek értékesítése és reklámozása során köteles a vonatkozó európai uniós és helyi jogszabályokat (különös tekintettel a fogyasztóvédelmi, versenyjogi rendelkezésekre és a reklámozásra esetlegesen irányadó speciális előírásokra) maradéktalanul betartani. A Partner a terméket kizárólag a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott használati útmutató, szakmai és egyéb anyagok tartalma szerint reklámozhatja és bármely, fogyasztók felé irányuló tájékoztatás is kizárólag ezen tartalom alapján történhet.
5.5.    Partner szavatolja, hogy a termék értékesítése és reklámozása során különös figyelmet fordít a Szolgáltató által a termékre vonatkozóan adott tájékoztatásokra, felhívásokra és általában a fogyasztói jogok oltalmára, különös tekintettel a tisztességtelen – különösen a megtévesztő és agresszív – kereskedelmi gyakorlat tilalmára.
5.6.    A 5.4. és 5.5 pontban írtak megsértésével kapcsolatosan bármely hatóság, bíróság vagy bármely más harmadik személy által indított eljárás során a Partner közvetlenül köteles helytállni, az esetleges bírságot, kártérítést, stb. megfizetni. Amennyiben a Partner szerződésszegő magatartása következtében a Szolgáltató oldalán merülne fel bírság, kártérítés vagy egyéb fizetési kötelezettség, úgy a Partner a Szolgáltatót ez alól köteles teljes egészben mentesíteni, az esetleges bírságot, kártérítést stb. helyette megfizetni, illetőleg, amennyiben a Szolgáltató ezen körben közvetlenül köteles eljárni, helytállni, úgy azt részére a Szolgáltató általi megfizetést megelőzően megfizetni. A helytállás kiterjed bármilyen, a fenti eljárásokkal kapcsolatos költségre, amely a Szolgáltató, illetve képviselője tekintetében felmerül.
5.7.    Szolgáltató a Szerződés hatályba lépését követően átadja Partnernek azokat a reklám és marketing anyagokat, amelyek a termékek értékesítését hivatottak előmozdítani és amelyek értékesítés során történő használatát Szolgáltató kifejezetten engedélyezi. A Szolgáltató a reklámanyagok felhasználásával összefüggésben ezennel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Partner a Szolgáltató által forgalmazott márkaneveket, a Szolgáltató védjegyeit és iparjogvédelem vagy szerzői jog által oltalmazott alkotásait, továbbá minden olyan szellemi alkotást, amellyel a Szolgáltató és harmadik személy közti megállapodás értelmében a Szolgáltató jogosult rendelkezni (például használni, használatát átengedni), a Szerződés időtartama alatt viszonteladói tevékenysége keretében használja. Partner a Szerződés megszűnésével köteles a Szolgáltatóra vonatkozó minden utalást eltávolítani a reklámanyagairól és a Szolgáltató szellemi tulajdonát képező reklám és marketinganyagok használatára a Szerződés megszűnését követően nem jogosult.
5.8.    Partner köteles a tevékenységét úgy folytatni, hogy mind Szolgáltató, mind az általa forgalmazott termékek és azok márkái piacon kialakult jó hírnevét sérelem ne érje.
5.9.    A Partner a vele munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, vállalkozói, vagy bármely egyéb jogcímen nevében eljárók magatartásáért – ideértve a 7.1. pont szerinti titoktartási kötelezettséget is – úgy felel, mintha maga járt volna el.
5.10.    A Partner vállalja, hogy az adott termékre irányadó ajánlott fogyasztói árat feltünteti, vagy arról a fogyasztókat más módon megfelelően tájékoztatja.


6.    Titoktartás

6.1.    A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés teljesítése során bármely tudomásukra jutott információt bizalmasan kezelnek, így különösen, de nem kizárólagosan a másik Fél működésére, ügyfeleire, üzletkörére, módszereire, áraira vagy más kereskedelemi politikára és díjakra vonatkozó információkat, adatokat, módszereket és iratokat (a továbbiakban: Bizalmas Információk). A Bizalmas Információk a közlő Fél tulajdonát képezik.
6.2.    A Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott Bizalmas Információkat a Szerződés teljesítésétől eltérő célra fel nem használhatják, harmadik személy tudomására nem hozhatják, kivéve, ha a Magyarország jogszabályai, vagy hatóságai ezt kötelezően előírják. Ilyen kötelezettség előírása esetén is haladéktalanul köteles az érintett Fél a másik Felet értesíteni, és a Bizalmas Információkat kizárólag a hatóság vagy jogszabály által előírt terjedelemben és tartalommal közölheti.
6.3.    Amennyiben a Partner tevékenysége során harmadik fél, alvállalkozó igénybevételére van szükség, úgy a Szerződés szerinti titoktartási kötelezettség betartatásáról Megbízott köteles gondoskodni, alvállalkozói részére a Szerződésben előírt titoktartási kötelezettséggel azonos tartalmú kötelezettség vállalását előírni. A fentiek megfelelően alkalmazandók a Felek valamennyi alkalmazottjára, illetve egyéb harmadik személyek vonatkozásában is.
6.4.    A fentiek szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követően is, minden korlátozás nélkül kötelezi a Feleket.
6.5.    Partner kijelenti, hogy amennyiben a titoktartási kötelezettségét megszegi, az abból eredő károkért mind a Szolgáltató felé, mind harmadik személyek felé teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
 

7.    Kapcsolattartás

7.1.    Felek a Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat írásban jogosultak joghatályosan, a Szerződésben kijelölt kapcsolattartójuk útján megtenni egymás felé. A Felek kapcsolattartóira vonatkozó adatokat Felek a Szerződésben rögzítik.
7.2.    Felek az írásbeliség alatt – eltérő rendelkezés hiányában – minimálisan elektronikus levelezést (e-mail) értenek a szerződés teljesítésével összefüggő kérdések tekintetében.
7.3.    Amennyiben a kapcsolattartóra vonatkozó adatok megváltoznak, Felek kötelesek egymást erről a tényről 2 (kettő) munkanapon belül tájékoztatni.
7.4.    A Felek kifejezetten elfogadják, hogy a jelen ÁSZF alapján írásbelinek minősül a közöttük folytatott elektronikus kommunikáció. Így a jelen pont szerint írásbelinek minősül az az email küldemény is, amelyet valamely Fél Szerződésben meghatározott vagy a másik Féllel szabályszerűen közölt e-mail-címéről küld el a másik Félnek a Szerződésben meghatározott vagy közölt e-mail címére. A kézbesítési napja az a nap, amikor az email küldemény a címzett részére hozzáférhetővé válik.
 

8.    Szerződés megszűnése, szerződésszegés

8.1.    A Szerződés a Felek közös írásbeli megegyezésével bármikor megszüntethető.
8.2.    Bármelyik Fél jogosult a Szerződést 30 (harminc) napos felmondási határidővel, indoklás nélkül írásban felmondani, a másik Fél részére küldött egyoldalú nyilatkozattal.
8.3.    Amennyiben valamelyik Fél a Szerződésben, az Eseti szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, illetve minden egyéb esetben, amennyiben a másik Fél a szerződésszegő magatartásával írásbeli felszólítás ellenére sem hagy fel, úgy a másik Fél jogosult a Szerződést írásban azonnali hatállyal, írásban felmondani.
8.4.    Súlyos szerződésszegésnek minősül, különösen, de nem kizárólag, ha
•    Partner a fizetési kötelezettségének az írásbeli felszólításban meghatározott póthatáridőn belül sem tesz eleget;
•    valamelyik Fél titoktartási kötelezettségét megszegi;
•    Partner a Szolgáltató vagy a termékek (márkák) jó hírnevét sértő vagy veszélyeztető magatartás folytat;
•    Partner eseti Megrendelései a Szerződésben rögzített minimális forgalom mértékét nem érik el.
8.5.    A Szerződés megszüntetésének hatálya a már visszaigazolt, de még nem teljesített egyedi Megrendelésre nem terjed ki.
8.6.    A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek, rendes felmondás esetén a megszűnés napjáig, rendkívüli felmondás esetén a megszűnéstől számított 15 (tizenöt) napon belül egymással elszámolni.
 

9.    Vegyes rendelkezések

9.1.    A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések annyiban alkalmazandók, amennyiben a Felek közötti Szerződés vagy Eseti szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz.
9.2.    Felek a Szerződésből eredő jogviszonyuk során kötelesek egymással együttműködni, a szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek haladéktalanul tájékoztatni. Vitás kérdésekben a Felek kötelesek egymással egyeztetni és peren kívüli megállapodás létrehozását megkísérelni.
9.3.    Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdés, igény, jogvita vagy per esetén a magyar jog az irányadó. Szerződő Felek a közöttük létrejött jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának vetik alá magukat.
9.4.    A Partner külön is kinyilatkozza, hogy az ÁSZF Felek jogaira, kötelességeire és felelősségére vonatkozó rendelkezéseket megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja. 
9.5.    A Szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2020. 05. 01.

A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése. Az adatfájlok használata során az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi cookie-k használat során:

 • A jelszóval védett munkamenethez használt cookie,
 • A bevásárlókosárhoz használt cookie,
 • Biztonsági cookie-k.

 

A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a cookie-k el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A felhasználónak lehetőségük van a cookie-kat törölni az Eszközök/Beállítások menüben. általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A honlap tulajdonosa és üzemeltetője:

Cég neve: Nágel NordArt Bt.
Székhely: 1138 Budapest, Jakab József utca 17. E. ép. fszt. 12.

E-mail cím: ugyfelkozpont@nordart.hu

Adószám: 23619317-2-41

Cégjegyzékszám: 01-06-787352

Felelős vezető: Nágel Balázs

Elérhetőségek:

Ügyvezetés: nb@nordart.hu
Pénzügy, operatív vezetés: penzugy@nordart.hu
Viszonteladói ügyek: szmate@nordart.hu
Marketing: marketing@nordart.hu

Minden jog fenntartva! A honlapon megjelenített szövegek és képek a Nágel NordArt Bt. szellemi tulajdonát képezik. Másolása és felhasználása napi 5000+Áfa díj ellenében lehetséges. A tartalmak felhasználója elismeri, hogy köteles megfizetni a Nágel NordArt Bt. részére a kiszámlázott napidíjat.

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levelezési cím: 1138 Budapest Jakab József utca 17. E. ép. fsz. 12

Telefonszám: +36 (20) 955 2629

Email cím: ugyfelkozpont@nordart.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el.
[http://www.bekeltet.hu/1-Hirek/296-Online-vitarendezes-ingyen-gyorsan-egyszeruen-gyakori-kerdesek-es-valaszok]
Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:
webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 • Mert gyors, kényelmes és biztonságos, hiszen minden írásban történik.
 • A rendelési űrlap kitöltése után írásban visszaigazoljuk a megrendelését.
 • Amennyiben megrendelését telefonon szeretné leadni, kérjük hívja a 06 (20) 955 2629 telefonszámot!
 • Miután kitöltötte és elküldte az alább található megrendelőlapot, kap egy automatikus választ, melyet ügyfélszolgálatunk egy személyes e-mailben is visszaigazol. Nem kell tartania az interneten megszokott személytelenségtől, bármilyen kérdése lenne, hívja a 06 (20) 955 2629 telefonszámot, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.
 • A megrendelt árut a GLS vagy MXP csomagszállító partnerünk fogja Önnek eljuttatni. A csomagszállító partner a kézbesítés előtt SMS-ben vagy e-mailben elküldi Önnek a szállítás várható dátumát, és a futár telefonszámát. Ezen a telefonszámon Ön fel tudja venni a futárral a kapcsolatot, és pontosabban tudják egyeztetni a kiszállítás időpontját. A futár törekszik  az Önnek legkényelmesebb időponthoz igazodni a munkaidején és az adott lehetőségein belül. Kérjük, mindenképpen szánjon időt a csomag fogadására, tekintettel arra, hogy nagy értékű küldeményről van szó!
 • A futár nem ad a csomag mellé bizonylatot – a számlát, ami egyben a garanciajegy is egyben a termék csomagolásán egy külső csomagkísérő tasakban találja. Több csomag esetében, kérjük ellenőrizze le mindet! Amennyiben valamilyen hiba folytán a bizonylatokat nem találja, hívja a 06 (20) 955 2629 telefonszámot.
 • A szállításról, megrendelésről érdeklődhet a 06 (20) 955 2629 telefonszámon.
 • A termékek szállítási ideje függ a pillanatnyi raktárkészlettől illetve a futárszolgálatok leterheltségétől. Raktárkészleten lévő termékek szállítási határideje 3-5 munkanap. Általában minden termékből van raktárkészlet, ha azonban valamelyik fűtőpanel elfogy, akkor sincsenek hosszú várakozási határidők, mert hetente érkezik szállítmány beszállító partnereinktől, tehát Önnek nem kell sokat várnia.
 • Ha Önnek fontos a rövid szállítási határidő, mindenképpen érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon a 06 (20) 955 2629 számon az azonnal elérhető fűtőpanelekről.